Het Team Kindzorg van umcGroningenThuis verleent zorg aan kinderen in Groningen en omgeving. Zowel aan kinderen die ontslagen worden uit het ziekenhuis als aan kinderen die door een huisarts of andere hulpverlener worden aangemeld. Door de deskundige en persoonlijke begeleiding en de korte lijnen van het Team Kindzorg van umcGroningen Thuis, sluit de zorg die wij bieden naadloos aan op de zorg die uw kind eventueel in het ziekenhuis of elders heeft ontvangen.

Verpleegkundige zorg
Naast de reguliere verpleegkundige zorg levert het Team Kindzorg van umcGroningen Thuis, Intensieve Thuiszorg aan kinderen waaronder o.a.:

• Beademingszorg
• Tracheacanulezorg
• Infuuszorg
• Zorg voor sondes en sondevoeding
• Insulinezorg
• Palliatieve- en Terminale zorg ,waarbij we eventueel 24 uur per dag zorg kunnen leveren.

Begeleiding
Het Team Kindzorg heeft veel ervaring met het verlenen van zorg, begeleiding en ondersteuning thuis, op school of op de creche. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat wij de zorg voor uw kind gedurende een langere tijd per dag of per week van u overnemen. Het Team Kindzorg biedt naast de algemene begeleiding ook pedagogische ondersteuning. Naast een brede algemene kennis beschikken de verpleegkundigen van het Team Kindzorg van umcGroningen Thuis over een specialisatie op het gebied van kinderverpleging.

Voor meer informatie over het Team Kindzorg van umcGroningen Thuis gaat u naar www.teamkindzorg.nl.