Interessante links
Op internet is veel informatie te vinden over zorg en welzijn. umcGroningen Thuis zet een aantal interessante links voor u op een rijtje.

Zorg algemeen
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): www.minvws.nl/dossiers/awbz/default.asp
Indicatiestelling: www.ciz.nl
Eigen bijdrage in de zorg: www.hetcak.nl
Beroepsorganisatie verpleging/verzorging: www.venvn.nl 

Medicatieveligheid
Richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten: www.medicatieoverdracht.nl

Gezondheid en ziekte
Apotheken: www.apotheek.nl
Apotheekzorg en geneesmiddelen: www.apotheekzorg.nl
Gezondheid: www.gezondheid.nl
Over medicijnen: www.consumed.nl
Medicijnen en bijwerkingen: www.lareb.nl
Medische informatie: www.dokterdokter.nl
Alles over gezondheid en zorg: www.kiesbeter.nl
Over zorg en behandelingen: www.zorgkiezer.nl

Organisaties in de zorg
PartiCura: www.particura.nl
Universitair Medisch Centrum Groningen: www.umcg.nl
Hulpmiddelenservice en shop (UMCG): www.cruc.nl
Espria: www.espria.nl
Evean: www.evean.nl