De medewerkers van umcGroningen Thuis doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij zoveel mogelijk ter harte. Dat stelt ons in staat onze dienstverlening aan u en andere cliënten te verbeteren.

Behandeling klacht
Bespreek uw klacht allereerst met de medewerker van umcGroningen Thuis. Komt u er met hem of haar niet uit, maak uw klacht dan kenbaar bij de leidinggevende van de betrokken medewerker. Dien uw klacht zo snel mogelijk in, bij voorkeur schriftelijk. De leidinggevende neemt contact met u op en maakt een afspraak voor een gesprek.

Indienen klacht
Het is mogelijk dat u het niet eens bent met de geboden oplossing. In dat geval kunt u uw klacht kenbaar maken bij de klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij de klachtencomissie van onze zusterorganisatie Icare. Daar wordt uw klacht door een onafhankelijke commissie in behandeling genomen. Stuur uw schriftelijke klacht aan:

Icare
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 900
7940 KE Meppel


Geef in uw brief het volgende aan:
- een korte omschrijving van uw klacht,
- wat er tot op heden aan gedaan is,
- waarom de situatie voor u niet naar tevredenheid is opgelost;
- hebt u aanbevelingen?

Vanzelfsprekend wordt alle informatie in uw brief vertrouwelijk gebruikt.

Mocht u er met de Klachtencommissie van Icare niet uit komen dan kunt u zich wenden tot De Geschillencommissie te Den Haag. (Voorheen Landelijke Beroepscommissie Klachten)

Kijk hiervoor op http://www.degeschillencommissie.nl/