Wij vinden het belangrijk dat u zelf kunt beslissen welke zorg u nodig hebt en bij u past. Onze medewerkers kunnen u hierbij adviseren. Daarnaast kunnen zij u helpen met het aanvragen van hulpmiddelen. Indien gewenst kan de medewerker van umcGroningen Thuis u ondersteunen bij de gang van zaken rondom ziekenhuisopname en polikliniekbezoek.

Waarvoor kunt u verder bij ons terecht?

• Verzorging en verpleging thuis
• Verpleging bij specialistische zorg, bijvoorbeeld na ziekenhuisopname
• Algemene zorg en specialistische zorg bij kinderen
• Nachtzorg en/of waakzorg (evt. om de mantelzorger te ondersteunen)
• Ondersteuning bij aanvragen Huishoudelijke hulp

Binnen onze organisatie is een aandachtsvelder Dementie werkzaam. Zij is lid van de werkgroep "Ketenzorg Dementie Groningen". Daarnaast onderhoudt zij contacten met het Netwerk Dementie Groningen, Team 290 en huisartsen. Zij zorgt ervoor dat de zorg voor cliënten met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers goed op elkaar wordt afgestemd, zodat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Ook is binnen onze organisatie een aandachtsvelder Palliatieve zorg werkzaam. Zij schoolt het team in het werken binnen de palliatieve zorg. umcGroningen Thuis wil op deze manier kwalitatief goede en cliëntgerichte palliatieve zorg leveren in Groningen en omstreken. umcGroningen Thuis levert zeven dagen in de week zorg, 24 uur per dag. Samen met u zoeken we naar een passende oplossing. Hierbij betrekken we in overleg met u degenen die al hulp bij u thuis bieden, zoals familieleden, buren of vrienden (de ‘mantelzorgers’).